Units API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/units/37258/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "translation": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/api/translations/ark-survival-evolved/aberration-expansionpack/eu/?format=api",
  "source": [
    "Waking up on ‘Aberration’, a derelict, malfunctioning ARK with an elaborate underground biome system, survivors face exotic new challenges unlike anything before: extreme radioactive sunlight and environmental hazards, ziplines, wingsuits, climbing gear, cave dwellings, charge-batteries, and far more, along with a stable of extraordinary new creatures await within the mysterious depths. But beware the ‘Nameless’: unrelenting, Element-infused humanoids which have evolved into vicious light-hating monstrosities! On Aberration, survivors will uncover the ultimate secrets of the ARKs, and discover what the future holds in store for those strong and clever enough to survive!"
  ],
  "previous_source": "",
  "target": [
    "ABERRATION:Aberrazioan esnatu, ARK utzi eta matxuratua lurrazpiko bioma sistema oso batez. Bizirik dirautenek zenbat erronka exotiko berriei egin beharko die aurre: Berebiziko erradioaktibitatea duen eguzki argia eta ingurugiro arriskuak, tirolinak, planeatzeko jantziak, eskalatzeko ekipoa, leizetako bizitza, karga bateriak eta askoz ere gehiago. Guzti honi gehitu behar zaio barrunbe misteriotsuan aurkituko duzun izaki multzo harrigarri berri bat. Zaindu itzazu &quotizengabeak&quot, Elementu preziatua baino ez duten gizakiaren modukoak, argia jasaten ez duten mamu bihozgabeen artean aurrera egitera behartu dituenak! Aberrazioan, bizirik dirautenek ARKen funtzionamenduaren ezkutuko sekretuak aurkituko dituzte, eta etorkizunak dakarkiena bizirik aurrera egiteko nahikoa indar daukatenei!"
  ],
  "id_hash": 3106649389083196510,
  "content_hash": 3106649389083196510,
  "location": "183746",
  "context": "",
  "note": "",
  "flags": "",
  "state": 20,
  "fuzzy": false,
  "translated": true,
  "approved": false,
  "position": 1,
  "has_suggestion": false,
  "has_comment": false,
  "has_failing_check": false,
  "num_words": 92,
  "source_unit": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/api/units/56030/?format=api",
  "priority": 100,
  "id": 37258,
  "web_url": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/translate/ark-survival-evolved/aberration-expansionpack/eu/?checksum=ab1d0928ddfcfc5e",
  "url": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/api/units/37258/?format=api",
  "explanation": "",
  "extra_flags": "",
  "pending": false,
  "timestamp": "2019-12-16T21:31:19.847341Z"
}