Units API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/units/37263/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "translation": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/api/translations/ark-survival-evolved/aberration-expansionpack/eu/?format=api",
  "source": [
    "Aberration places survivors on a damaged ARK: its internal atmosphere has leaked away, resulting in a harsh surface with intense radiation, and a plethora of lush biomes underground. With the maintenance systems of this ARK malfunctioning, the many hazards, creatures, and nature of the environment present a thrilling new world to explore and master."
  ],
  "previous_source": "",
  "target": [
    "Aberrationek bizirik dirautenak izorraturiko ARK batean sartzen ditu: Bere barneko atmosfera joan egin da, eta horren ondorioz azal gogor eta erradiazioz beterikoa eta lurrazpiko bioma oparoa gelditu dira. ARKen sistemaren mantenua izorraturik, arrisku ugariak, izakiak, eta inguruko naturak esploratu eta menderatzeko inguru berri eta kitzikagarria eskaintzen dute."
  ],
  "id_hash": -5500726218021349029,
  "content_hash": -5500726218021349029,
  "location": "183751",
  "context": "",
  "note": "",
  "flags": "",
  "labels": [],
  "state": 20,
  "fuzzy": false,
  "translated": true,
  "approved": false,
  "position": 6,
  "has_suggestion": false,
  "has_comment": false,
  "has_failing_check": false,
  "num_words": 54,
  "source_unit": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/api/units/56035/?format=api",
  "priority": 100,
  "id": 37263,
  "web_url": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/translate/ark-survival-evolved/aberration-expansionpack/eu/?checksum=33a97ea61828d95b",
  "url": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/api/units/37263/?format=api",
  "explanation": "",
  "extra_flags": "",
  "pending": false,
  "timestamp": "2019-12-16T21:31:20.016760Z"
}