Units API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/units/37265/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "translation": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/api/translations/ark-survival-evolved/aberration-expansionpack/eu/?format=api",
  "source": [
    "The intense radiation of Aberration has led to incredible genetic mutations, resulting in new creatures with amazing abilities! Among others, clamber up walls & glide through the air on the back of a camouflaging chameleon-like ‘Rock Drake’, keep the dark at bay with a friendly ‘Lantern Pug’, grab and toss multiple creatures simultaneously with a massive ‘Cave Crustacean’, or -- if you are talented enough to tame one -- command the vile ‘Nameless Queen’ to impregnate your foes with a horrifying reproductive chest-burster!"
  ],
  "previous_source": "",
  "target": [
    "Aberrationen ematen den erradiazio handiak sinestezinezko mutazio genetikoetan ikusten da, eta horren ondorioz, gaitasun sinestezinak dituzten izakiak azaldu dira! Beste batzuen artean, paretetan eskalatu, eta kameleoiaren moduko &quotHerensuge Harkaitz&quot kamuflajea erabiliz haizean ibili, &quotCarlin linternak&quot erabiliz iluntasunetik alde egin, &quotLeizetako Krustazeoaz&quot zenbat izaki heldu eta nahastu, eta nahikoa gaitasun baduzu &quotizenik gabeko Erregina&quot etxekotu eta kontrolatzeko zure etorkizuneko etsaiak anfitrioiaren bularrean jaiotza izugarria itsatsiko duzu!"
  ],
  "id_hash": 5249525522413113253,
  "content_hash": 5249525522413113253,
  "location": "183753",
  "context": "",
  "note": "",
  "flags": "",
  "state": 20,
  "fuzzy": false,
  "translated": true,
  "approved": false,
  "position": 8,
  "has_suggestion": false,
  "has_comment": false,
  "has_failing_check": false,
  "num_words": 83,
  "source_unit": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/api/units/56037/?format=api",
  "priority": 100,
  "id": 37265,
  "web_url": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/translate/ark-survival-evolved/aberration-expansionpack/eu/?checksum=c8da0fa642c7cfa5",
  "url": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/api/units/37265/?format=api",
  "explanation": "",
  "extra_flags": "",
  "pending": false,
  "timestamp": "2019-12-16T21:31:20.087951Z"
}