Units API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/units/37267/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "translation": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/api/translations/ark-survival-evolved/aberration-expansionpack/eu/?format=api",
  "source": [
    "New tools are on-hand to survive on the world of Aberration, while opening up many possibilities for new competitive and cooperative scenarios. Traverse the ARK using cave-climbing picks, gliding wingsuits, and ziplines. Learn advanced engrams to dominate the harsh environment, protect yourself with hazmat outfits, charge lanterns, explosive rounds, batteries, glowsticks, railguns and much more. Thrive by gathering new resources, using fishing baskets, gas collectors, fortify your home within the caverns using cliff structures, and much more!"
  ],
  "previous_source": "",
  "target": [
    "Lanabes berriak dituzu erabilgarri Aberrationen munduan bizirik irauteko, eszena-toki erronkari eta kooperatiboetan aukera berriak irekiz. ARK zeharkatu leizeak eskalatzeko pikatxoiak erabiliz, lumadun trajeaz irristatuz, eta tirolinak erabiliz. Engrama aurreratuak ikasi kontrako giroari aurre egiteko, material arriskutsuez egindako trajeaz babestu, karga linternak, leherkariak, bateriak, argidun makilak, erraileko kanoiak eta askoz ere gauza gehiago. Aurrera egin baliabide berriak bilduz, arrantzarako saskia erabiliz, gas biltzaileak erabili, zure leize barruko etxea amildegietan egiturak eginez babestu, eta askoz ere gehiago!"
  ],
  "id_hash": 6089647998062970446,
  "content_hash": 6089647998062970446,
  "location": "183755",
  "context": "",
  "note": "",
  "flags": "",
  "state": 20,
  "fuzzy": false,
  "translated": true,
  "approved": false,
  "position": 10,
  "has_suggestion": false,
  "has_comment": false,
  "has_failing_check": false,
  "num_words": 77,
  "source_unit": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/api/units/56039/?format=api",
  "priority": 100,
  "id": 37267,
  "web_url": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/translate/ark-survival-evolved/aberration-expansionpack/eu/?checksum=d482c69703b6464e",
  "url": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/api/units/37267/?format=api",
  "explanation": "",
  "extra_flags": "",
  "pending": false,
  "timestamp": "2019-12-16T21:31:20.152834Z"
}