Units API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/units/37269/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "translation": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/api/translations/ark-survival-evolved/aberration-expansionpack/eu/?format=api",
  "source": [
    "Earthquakes, radiation exposure, gas leaks, and Element chambers are among the many hazards that survivors will learn to grapple with Aberration’s varied biomes, both aboveground and below the surface. But among the greatest challenges on this ruined ARK is the hierarchy of unrelenting Nameless, requiring constant vigilance & Charge Energy to defend against! And in the deepest depths of Aberration, their terrifying -- yet somehow familiar -- master awaits… will YOU be among the survivors powerful enough to face him? "
  ],
  "previous_source": "",
  "target": [
    "Lurrikarak, erradiazioaren aurrean egon, gas isurketak, eta Elementuaren gelak dira bizirik dirautenek Aberrationen bioma ugaritan aurrera egiteko ikasi behar dituzten arriskuetako asko, hala lurrean nola lur azpian. Baino izorratutako ARK honetako erronkarik handienetakoa Izenik Gabeko hierarkiarena da, etengabe adi egon behar izaten eta babesteko energiaz kargatuz! Eta Aberrationen txokorik gordeenean, beldurgarri baino nolabait etxekoan -- maisua zain duzu... Hari aurre egiteko bizirik dirautenen indartsuenen artean egongo zara? "
  ],
  "id_hash": 4708475638361067773,
  "content_hash": 4708475638361067773,
  "location": "183757",
  "context": "",
  "note": "",
  "flags": "",
  "state": 20,
  "fuzzy": false,
  "translated": true,
  "approved": false,
  "position": 12,
  "has_suggestion": false,
  "has_comment": false,
  "has_failing_check": false,
  "num_words": 80,
  "source_unit": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/api/units/56041/?format=api",
  "priority": 100,
  "id": 37269,
  "web_url": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/translate/ark-survival-evolved/aberration-expansionpack/eu/?checksum=c157dda5821790fd",
  "url": "https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/api/units/37269/?format=api",
  "explanation": "",
  "extra_flags": "",
  "pending": false,
  "timestamp": "2019-12-16T21:31:20.220358Z"
}