Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
English This translation is used for source strings. MIT
Basque MIT 1
Please sign in to see the alerts.
Project website github.com/Auros/SiraLocalizer
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository local:
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Basque) 11847c1
User avatar gari authored 4 months ago
Weblate repository https://itzulpenak.gamerauntsia.eus/git/beat-saver-siralocalizer/mod/
Filemask *.xlsx
Languages 2
Source strings 624
Source words 2,268
Source characters 13,972
Hosted strings 1,248
Hosted words 4,536
Hosted characters 27,944
User avatar gari

Translation changed

Beat Saver (SiraLocalizer) / modBasque

Level Creators
Maila Ssortzaileak
4 months ago
User avatar gari

Translation changed

Beat Saver (SiraLocalizer) / modBasque

Game Design
Jokolasaren diseinua
4 months ago
User avatar gari

Translation changed

Beat Saver (SiraLocalizer) / modBasque

A small percentage of people may experience seizures when exposed to certain lights, patterns or images even with no history of epilepsy or seizures.

Please read health and safety warnings in your VR headset instruction manual before playing Beat Saber. Because you may be encouraged to perform intense action with your controllers also make sure to review your surroundings and clear any obstacles in your play area before starting the game. Always remember to stay in the center of the cleared play area and do not walk around.

Playing Beat Saber requires high physical activity so follow the same habits as doing a regular workout. Don't forget to stretch before playing and rest regularly in between levels. Some people may experience muscle soreness. If you experience this then immediately stop playing the game and rest.
Pertsonen portzentaia txiki batek konbultsioak jasan ditzakete argi jakin, patroi edo irudi batzuekin, epilepsia edo konbultsio aurrekaririk izan gabe ere.

Beat Saber-en jokatu aurretik, irakurri osasun eta segurtasun abisuak zure VR betaurrekoen gidaliburuan. Aginteekin akziora animatzen duenez jolasak, jokatzen hasi aurretik, miatu ingurua eta jolastokian aurki daitezkeen oztopoak kentzeaz. Ez ahaztu jolastoki erdian egon behar duzula, eta ez ibili oinez alde batetik bestera.

Beat Saber-en jokatzeak ahalmen fisiko handia eskatzen du, beraz, prestaketa fisiko egokirik gabe ez hasi jolasten. Beroketak egitea komenigarria da eta mailen artean atsedenaldiak hartzea ere bai. Hainbat pertsonak giharretako minak jasan ditzakete. Hori gertatuz gero, utzi jokatzeari eta hartu atseden.
4 months ago
User avatar gari

Translation changed

Beat Saver (SiraLocalizer) / modBasque

A small percentage of people may experience seizures when exposed to certain lights, patterns or images even with no history of epilepsy or seizures.

Please read health and safety warnings in your VR headset instruction manual before playing Beat Saber. Because you may be encouraged to perform intense action with your controllers also make sure to review your surroundings and clear any obstacles in your play area before starting the game. Always remember to stay in the center of the cleared play area and do not walk around.

Playing Beat Saber requires high physical activity so follow the same habits as doing a regular workout. Don't forget to stretch before playing and rest regularly in between levels. Some people may experience muscle soreness. If you experience this then immediately stop playing the game and rest.
Pertsonen portzentaia txiki batek konbultsioak jasan ditzakete argi jakin, patroi edo irudi batzuekin konbultsioak jasan ditzakete, epilepsia edo konbultsio aurrekaririk izan gabe ere.

MesesdezBeat Saber-en jokatu aurretik, irakurri osasun eta segurtasun abisuak zure VR betaurrekoen gidaliburuan Beat Saber-en jokatu aurretik. Aginteekin akzio bizia egitera animatzen duenez jolasak, jokatzen hasi aurretik gogor, miatu ingurua ziurtatzeaz eta jolasteko ingurueta jolastokian aurki daitezkeen oztopoaz ardurak kentzeaz. Beti gogoratu jolasteko inguruaren zentruan egoteaEz ahaztu jolastoki erdian egon behar duzula, eta ez ibili oinez alde batetik bestera.

Beat Saber-en jokatzeak aktibitatehalmen fisiko handia eskatzen du, beraz jarraitu ohiko entrenamendu bateko pautak. E, prestaketa fisiko egokirik gabe ez ahaztu jokatu aurretik beroketak egiteazsi jolasten. Beroketak egitea komenigarria da eta mailaen artean deskantsuatsedenaldiak hartzeaz ere bai. Hainbat pertsonek min muskularraak giharretako minak jasan deitzakete. Hauori gertatuz gero, utzi jokatzeari eta hartu atseden hartu.
4 months ago
User avatar gari

Translation changed

Beat Saver (SiraLocalizer) / modBasque

Health And Safety Warning
Osasun Eeta Ssegurtasun Aabisuak
4 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Beat Saver (SiraLocalizer) / modBasque

Create
Sortu
4 months ago
Emo
Emoa
4 months ago
This objective is special. There is a <color=#FFFFFF88>MAXIMUM distance</color> you can move with your <color=#FFFFFF88>hands.</color>
Helburu hau berezia da. Zure <color=#FFFFFF88>eskuekin</color> mugitzeko <color=#FFFFFF88>distantzia MAXIMO</color> bat dago.
4 months ago
In this mission your goal is to move your <color=#FFFFFF88>hands</color> enough to travel the <color=#FFFFFF88>specified MINIMUM distance.</color>
Mision honetan zure helburua <color=#FFFFFF88>eskuak</color> behar haina <color=#FFFFFF88>zehaztutako distantzia MINIMOA</color> mugitzea da.
4 months ago
Type
<color=#ffffff88>{0}</color>
Mota
<color=#ffffff88>{0}</color>
4 months ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity